Dërgo historinë tënde

Aktualitet, ngjarje, fenomene, histori njerëzore. Lidhje direkte nga e gjithë Shqipëria.

Dinamika e jetës shqiptare do të jetë cdo ditë në ekranin e Top Channel.

Nga ora 12;30 deri në oren 14;50.

Dërgoni historinë tuaj, të triumfit, të denoncimit, të përballjeve, të humbjeve apo të dhimbjeve.

Stafi ynë do ta sjell atë në ekran me korrektësi, profesionalizëm dhe integritet.

Për më shumë informacion kontaktoni në numrin : 0682000478

APLIKO TANI!

Top Channel 2020